Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giám đốc Điều hành

Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Xem tiếp...
 

Bùi Trần Quang Vũ

Giám đốc kỹ thuật

Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Xem tiếp...
 

Quách Văn Hiển

Trưởng BP Kinh doanh

Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Xem tiếp...
 

Lê Tất Hải

Giám đốc Kỹ thuật

Kỹ sư Điều khiển Tự động

Cử nhân Khoa học Máy tính

Xem tiếp...
 

Nguyễn Đức Thành

Trưởng BP Nghiên cứu và Phát triển

Tiến sĩ Khoa học Máy tính

Xem tiếp...
 

Trang 1 / 2

<< Trang đầu < Trang trước 1 2 Trang sau > Trang cuối >>

Đối tác