TruQuote là phần mềm thiết kế xây dựng, tính toán kết cấu và giá cả cho các công trình xây dựng, được sử dụng cho 200 công ty con  và nhân viên bán hàng của tập đoàn Fielders  trên toàn nước Úc.

Các kỹ sư dùng phần mềm TruQuote để thiết kế các công trình và tính toán các chi phí. Sau khi công trình được duyệt, phần mềm TruQuote sẽ kết xuất ra các chi tiết vật liệu và gửi cho các nhà máy sản xuất.

  • Thiết kế kết cấu trên bản vẽ 2D

  • Render kết cấu trong không gian 3D

  • Phối cảnh bản vẽ trong mặt phẳng 3D

  • Tính tóan chi phí công trình

  • Kết xuất chi tiết vật liệu cho nhà máy sản xuất

Đối tác