Trang chủSản phẩm

swt-products

Các sản phẩm của Cty TNHH Công Nghệ Thế Giới Thông Minh được áp dụng chặt chẽ quy trình quản lý chất lượng:

  •   s-Campus- Thẻ sinh viên thông minh
  •   sParking - Hệ thống giữ xe thông minh
  •   sShopping - Thẻ mua sắm thông minh
  •   SLK - Smart Learning Kit
  •   Hệ thống chăm sóc sức khỏe
  •   BIM - Business Intelligence Management
  •   TruQuote
  •   TruTracker
  •   TruPortal
  •   KingFloor

 

Đối tác