Giải pháp

 • Hỗ trợ cho các hệ thống di động, hệ thống nhúng và các hệ điều hành thời gian thực
 • Hoạt động tốt trong môi trường hạn chế tài nguyên - với bộ nhớ hạn chế, lưu trữ, xử lý và cả băng thông mạng thấp
 • Thời gian thực hiệu quả - với độ trễ thấp và khả năng truyền tải cao
 • Khả năng tương tác không đồng nhất – trên ngôn ngữ lập trình, hệ điều hành và các bộ vi xử lý
 • Triển khai linh hoạt mà không cần quản trị hệ thống hoặc máy chủ
 • Giao tiếp qua mạng WAN, mạng không dây và vệ tinh liên tục trong điều kiện băng thông thấp, chậm trễ và tổn hao thông tin cao
 • Đáp ứng các yêu cầu cấp cao về tiêu chuẩn bảo mật.
 • Thời gian thực hiệu quả - với độ trễ thấp và khả năng truyền tải cao
 • Khả năng tương tác không đồng nhất – trên ngôn ngữ lập trình, hệ điều hành và các bộ vi xử lý
 • Triển khai linh hoạt mà không cần quản trị hệ thống hoặc máy chủ
 • Giao tiếp qua mạng WAN, mạng không dây và vệ tinh liên tục trong điều kiện băng thông thấp, chậm trễ và tổn hao thông tin cao
 • Đáp ứng các yêu cầu cấp cao về tiêu chuẩn bảo mật.

Đối tác