Trang chủLãnh vực hoạt động
  •   Phần mềm và giải pháp tin học
  •   Công nghệ Thẻ Thông Minh, Công nghệ RFID (Radio Frequency Identification), NFC (Near Field Communication), các giải pháp chứng thực và thanh toán
  •   Hệ thống nhúng và ứng dụng trên Điện thoại di động
  •   Các giải pháp Giáo dục Điện tử
  •   Tư vấn quản trị nguồn lực doanh nghiệp - ERP (Enterprise Resource Planning)
 

Đối tác