•  Trở thành công ty Tin học hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp các giải pháp và các ứng dụng về Công nghệ Thẻ Thông Minh, Công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) cho các lãnh vực Giáo dục, Ngân hàng, Chính phủ và các ngành Công nghiệp.
  •  Xây dựng trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo CNTT xuất sắc, cung cấp nguồn lực IT chất lượng cao thông qua hợp tác nghiên cứu trong & ngoài nước và cơ hội việc làm.

Đối tác