Giải pháp

Trong các ngành công nghiệp sản xuất, trong các giao dịch thương mại phức tạp. Sự cần thiết phải cập nhật thông tin thời gian thức của các quy trình nghiệp vụ, nguyên vật liệu, máy móc sản xuât, quy trình sản xuất, ứng dụng RFID làm tăng khả năng cạnh tranh cũng như thu thập dữ liệu thời gian thực. RFID nâng cao khả năng quản lý thu thập thông tin theo thời gian thực trong quy trình sản xuất cũng như nâng cao phần giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị của các công ty toàn cầu và doanh nghiệp sản xuất bao gồm : Nhận gửi hàng, sản xuất, phân phối và trong công nghiệp bán lẻ.

 

 

Giải pháp RFID bao gồm:

 • Nhận dạng tài sản trong doanh nghiệp

Các giải pháp và ứng dụng RFID cung cấp cho khách hàng:

 • Quản lý, kiểm soát tài sản
 • Quản lý phương tiện vận tải
 • Các tài sản cố định, thiết bị và máy móc
 • Các thiết bị công nghệ thông tin ( Laptop, PCs, Router )
 • Các thiết bị linh kiện có giá trị lớn
 • Các hệ thống phụ trợ ( Điều hòa, AC, Biến áp điện lực)
 • Tài liệu, Tệp file, tài liệu bí mật
 • Kiểm soát quy trình sản xuât và Báo cáo quy trình
 • Tự động địng tuyến
 • Hệ thống giải pháp quản lý kho
 • Giải pháp SCM
 • Phân loại, tổ hợp và phân phối hàng hóa
 • Giải pháp phân phối sản phẩm
 • Kiểm soát nhân lực và kiểm soát an ninh
 • Kiểm soát vào ra

Đối tác