Giải pháp

Giới thiệu

Trong nhiều ngành công nghiệp, nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ, một số tài liệu có giá trị cao hơn giá trị được in (viết) trên đó nhiều. Làm mất hoặc làm thất lạc các tài liệu quan trọng như hồ sơ y tế, các văn bản pháp luật (hợp đồng, cam kết, sở hữu trí tuệ, sở hữu tài sản, tài liệu tài chính …) cần thiết phải bảo mật thì hậu quả rất lớn, (hậu quả pháp luật hoặc hậu quả tài chính). Định vị tài liệu quan trọng là một thách thức và vấn đề lớn trong một văn phòng lưu trữ đồ sộ.

Khó khăn trong việc quản lý tài liệu thủ công

 • Mất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm
 • Công việc bị gián đoạn cho việc tìm tài liệu
 • Tài liệu dễ thất lạc và khó tìm kiếm
 • Khó quản lý, chậm phản hồi thông tin tài liệu
 • An ninh tài liệu không được đảm bảo

Giải pháp quản lý tài liệu bằng cách nhúng thẻ RFID vào tài liệu có giá trị để doanh nghiệp có thể dễ dàng định vị và theo dõi vị trí tài liệu trong thời gian thực. Không có bất kỳ vấn đề nào trong việc dùng các thẻ RFID trong các hồ sơ cá nhân, các văn bản và được chồng lên nhau trên các khay.

Tiện ích khi dùng giải pháp RFID

 • Tiết kiệm thời gian trong việc quản lý tài liệu và định vị tài liệu
 • Thúc đẩy hiệu quả: Quản lý tốt hơn, thao tác nhanh hơn
 • Triển khai dễ dàng: RFID dễ dàng tích hợp vào hệ thống và mạng lưới hiện hành
 • Cải thiện an ninh hồ sơ nhạy cảm: Tập tin luôn được sóng của các thiết bị RFID theo dõi, mọi di dời đều được giám sát và thông báo
 • Theo dõi sát sao các hồ sơ không thể thay thế được: RFID nhận biết được tài liệu từ nhiều địa điểm khác nhau, tự động thông báo đến các thiết bị giám sát
 • Kiểm tra quá trình ra/vào của hồ sơ để bảo vệ thông tin

Ứng dụng

Thích hợp với các loại hình văn phòng hồ sơ, quản lý hồ sơ với khối lượng lớn như:

 • Luật sư và kế toán văn phòng của công ty
 • Văn phòng Chính phủ
 • Bệnh viện và phòng khám khác và cơ quan y tế
 • Tội phạm Labs và lưu trữ file
 • Các công ty thế chấp
 • Công ty Bảo hiểm
 • Tổ chức Tài chính
 • Công ty Dược

Đối tác