Giải pháp

Giới thiệu:

Hầu hết các bệnh viện đều phải có kho lạnh để chứa các dược phẩm, các cơ quan trên cơ thể người, túi máu, vacxin, khăn giấy, thực phẩm và các mặt hàng khác … chúng đòi hỏi được bảo quản ở những nhiệt độ thích hợp khác nhau để đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng. Vì vậy các nhân viên bệnh viện (điều dưỡng, dược viên, nhân viên dịch vụ thực phẩm,…) phải ra/vào kho lạnh hàng trăm lần mỗi ngày để theo dõi, xác định nhiệt độ. Giải pháp dùng RFID tự động hóa hoàn toàn các hoạt động theo dõi, điều chỉnh nhiệt độ trong kho lạnh của bệnh viện. Giải pháp này cũng được sử dụng trong các trung tâm dữ liệu và tủ mạng - nơi các thiết bị điện tử nhạy cảm cần được theo dõi, xe giao hàng thực phẩm,...

Tiện ích:

- Cơ chế quản lý nhiệt độ đơn giản hơn

- Tăng hiệu quả lao động và tăng năng suất: Giải phóng sức lao động, thời gian chăm sóc kho lạnh

- Cải thiện chất lượng chăm sóc kho lạnh: Giám sát phạm vi nhiệt độ và độ ẩm liên tục, đảm bảo luôn an toàn cho sản phẩm trong kho

- Đảm bảo an toàn và giảm hư hỏng: Rút ngắn thời gian cần để kiểm tra, xác định và giải quyết kịp thời các phản ứng với vấn đề nhiệt độ

Nhược điểm của việc giám sát thủ công:

Có nhân viên giám sát, ghi lại biểu đồ nhiệt độ, tình trạng thiết bị, tình trạng vật dụng, ...

Thống kê các loại thiết bị, vật dụng, các túi máu, thuốc, vacxin, ... bằng tay

Ưu điểm:

Nơi lắp đặt thiết bị

Thiết bị có thể được đặt ở vị trí có nhiệt độ rất thấp

Sơ đồ của giải pháp

Giám sát từ xa vị trí, tình trạng nhiệt độ trong kho

Có thể tự động cảnh báo qua điện thoại

Xem báo cáo

Có nhiều nơi có thể sử dụng giải pháp

Đối tác