Giải pháp

Hiện nay tại Việt Nam, một bệnh nhân đi khám bệnh phải mang theo 1 thẻ bảo hiểm y tế, 1 sổ khám bệnh, thẻ chứng minh nhân dân và tiền mặt. Khi đến bệnh viện, bệnh nhân phải thực hiện quy trình khám chữa bệnh theo quy trình sau:

 Giải pháp RFID và điểm vượt trội

  • Kiểm tra, truyền tải thông tin bệnh nhân nhanh chóng, bệnh nhân không phải đợi lâu.
  • Kiểm tra được lịch sử bệnh của bệnh nhân
  • Thanh toán và lấy thuốc nhanh chóng

Đối tác