Giải pháp

Ngày nay, máy tính công nghiệp được ứng dụng rộng rãi cho trạm thu phí tự động hay các bãi đỗ xe thông minh. Việc vận hành hiệu quả của các trạm này phụ thuộc rất nhiều vào sự hoạt động tốt của máy tính và các thiết bị phụ trợ. Trạm thu phí phải đảm bảo hoạt động liên tục, không được gián đoạn trong môi trường khắc nghiệt như: khói bụi, độ ẩm cao và rung sóc mà máy tính thương mại không thể đáp ứng được.

Trạm thu phí thông minh đã ứng dụng được những kỹ thuật tiên tiến của công nghệ máy tính mạng và tự động hóa đảm bảo cho trạm hoạt động theo thời gian thực thông qua hệ thống truyền dẫn quang.

Đối tác