Giải pháp

sCampus là giải pháp quản lý trường học dùng thẻ thông minh. Giảng viên/sinh viên/học sinh chỉ dùng một thẻ thông minh duy nhất cho tất cả các ứng dụng, dịch vụ dùng thẻ như: thẻ sinh viên (chứng thực), thẻ thư viện (ra vào thư viện và mượn sách), thẻ ra vào (ra vào phòng thí nghiệm/ký túc xá/các phòng chức năng), thẻ mua sắm (mua sắm ở canteen/quầy hàng/phòng internet/phòng in ấn, photocopy, v…v..), thẻ thanh toán (gửi/rút tiền, đóng học phí), v…v…

Ngoài ra trên thẻ có thể mở rộng cho các ứng dụng khác bên ngoài trường đại học như: thẻ khám bệnh, thẻ bảo hiểm, thẻ xe buýt, thẻ giữ xe, thẻ khách hàng, thẻ mua sắm, v…v…

s-Campus

 

Đối tác