Giải pháp

Giới thiệu

Hệ thống sẽ sử dụng bộ điều khiển chuyên dụng can thiệp vào bộ điều khiển Rơle các tầng của thang máy. Rồi dùng phần mềm lập trình cho các thẻ, mỗi một thẻ sẽ được phân quyền vào ra tại các tầng nhất định, ngoài các tầng đó sẽ không đi được các tầng khác hoặc không có thẻ sẽ không đi được.

 

Hệ thống quản lý Vào\Ra cho thang máy sử dụng thẻ RF được mô tả như sau:

Mỗi người muốn sử dụng thang máy sẽ được cấp một thẻ không tiếp xúc, thẻ này đã được đăng ký với hệ thống điều khiển thang máy để lên/xuống một số tầng nhất định trong toà nhà.

  • Nhà cho thuê: hạn chế người thuê tới tầng riêng
  • Trường học: hạn chế người sử dụng tới các phòng vật tư, thiết bị, thí nghiệm…
  • Bệnh viện: ưu tiên bác sĩ và các bệnh nhân cấp cứu
  • Khách sạn: hạn chế khách hàng ở tầng thuê….

Đối tác