Giải pháp

sPortal

swt-sportal

 

 •   sPortal là một trong các giải pháp tích hợp thông tin và dịch vụ trong một website, với các cơ chế quản lý và xác thực người dùng hiệu quả, thích hợp cho mọi tổ chức với quy mô từ nhỏ đến lớn.
 •    Cung cấp việc truy cập thống nhất, bảo mật và riêng biệt cho từng đối tượng người dùng.
 •    Liên kết các website, thông tin, ứng dụng có sẵn thông qua một cổng giao tiếp duy nhất với chỉ một lần đăng nhập
 •    Cá nhân hóa các thông tin và dịch vụ cho từng đối tượng người dùng khác nhau như giáo viên, sinh viên, nhân viên, quản lý hệ thống,…
 •    Cung cấp các ứng dụng trực tuyến như thư điện tử, lịch cá nhân, hội thoại trực tuyến, …
 •    Tùy chỉnh tương thích những yêu cầu thay đổi của nhà trường.
 •    Sắp xếp hoạt động quản lý một cách linh hoạt nhất, giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng đến hạ tầng CNTT có sẵn.
 •    Giao diện thân thiện, trực quan và dễ sử dụng cho người dùng.
Các dịch vụ cơ bản:
 •    Cơ bản: Post bài định dạng HTML / Document, Danh sách liên kết, Upload / Download Files, Thao tác ảnh…
 •   Giao tiếp cộng đồng: Forum, Thông báo, Thăm dò - Bỏ phiếu…
 •   Cung cấp thông tin: Thông báo, Bản tin...
 •   Tìm kiếm: Tìm kiếm, Phân loại …
 •   Trợ giúp người dùng: Thông tin cá nhân, Lịch biểu…
 •    Các dịch vụ tác nghiệp khác

 

Đối tác