Giải pháp


sLib

 

swt-slib

 

Giới thiệu

 

sLib giúp việc quản lý thư viện trong các trường học trở nên linh hoạt hơn, thông minh hơn, nhẹ nhàng hơn với các ưu điểm sau:

 

 •  Tự động hóa hoàn toàn các chức năng và quy trình nghiệp vụ trong thư viện
 •  Tích hợp đầy đủ nghiệp vụ và phân hệ của thư viện
 •  Tích hợp thiết bị đọc mã vạch/thẻ từ/thẻ thông minh sCampus cho phép mượn trả tự động
 •  Liên kết và chia sẻ tài nguyên số dễ dàng
 •  Công cụ hiệu quả để xây dựng và kiểm soát nguồn thông tin, các cơ sở dữ liệu thư mục, dữ liệu số, tìm kiếm liên thư viện Z39.50, chuẩn biên mục MARC21, …
 •  Thống kê tra cứu đa dạng, chi tiết và trực quan
 •  Quản lý hiệu quả ngân sách và tài chính của thư viện
 

 

swt-slib-1

 

Chức năng

 

 •    Phân hệ Tra cứu Trực tuyến - OPAC SEARCH
 •    Phân hệ Bổ sung – ACQUISITION
 •    Phân hệ Biên mục – CATALOGUING
 •    Phân hệ Mượn Liên Thư viện (ILL), Cung cấp Z39.50
 •    Phân hệ Mượn Trả
 •    Phân hệ Lưu thông Tài liệu – CIRCULATION
 •    Phân hệ Thống kê, Báo cáo - REPORT
 •    Phân hệ Quản lý – ADMINISTRATOR
 •    Phân hệ Quản lý Tài nguyên
 •    Phân hệ Quản lý Bạn đọc – PARTRONS
 •    Phân hệ Quản lý Ấn phẩm Định kỳ - SERIAL CONTROL

Đối tác