Giải pháp

sLearning
sLearning
Giới thiệu

sLearning là:

  •    Là một hệ thống quản lý học tập được thiết kế hướng tới giáo dục; quản lý, theo dõi và tạo các báo cáo dựa trên tương tác giữa học viên và chương trình học, giữa học viên và giảng viên.
  •    Là một hệ quản lý khóa học tập trung vào học viên, trợ giúp những nhà giáo dục tạo khóa học trực tuyến có chất lượng.
  •   Phù hợp với nhiều cấp học và hình thức đào tạo: đại học/cao đẳng, phổ thông, trung tâm giáo dục, các tổ chức/công ty.


Chức năng

swt-slearning-1

 

  •    Cho phép học viên đăng ký học tập qua môi trường internet
  •    Lập lịch các khóa học và tạo chương trình đào tạo trực tuyến
  •    Học tập, thuyết giảng và kiểm tra trực tuyến
  •    Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả học tập của học viên
  •     Trao đổi thông tin qua chat, diễn đàn, e-mail, chia sẻ màn hình
 

Đối tác