Giải pháp

sDLib
 
swt-quan-ly-thu-vien-so
 
Giới thiệu

 

 • Quản lý, lưu trữ và chia sẻ khối lượng lớn tài liệu số hóa phát triển nội sinh như:
 •  Sách, tạp chí,…
 •  Giáo trình
 •  Bài tập thực hành
 • Đề thi tham khảo
 • Khóa luận tốt nghiệp
 •  Luận văn – Luận án
 •  Đề tài nghiên cứu khoa học
 •  Sáng kiến kinh nghiệm
 • Thông tin khoa học
 • Thông tin hội thảo, chuyên đề…
 • Cung cấp dịch vụ thông tin qua mạng, không giới hạn về không gian, thời gian, …
 •  Cung cấp công cụ tìm kiếm mạnh mẽ

 

Chức năng

 

 •  Quản lý cơ chế xuất bản tài liệu
 •  Quản lý cộng đồng và quyền truy cập trên cộng đồng
 •  Quản lý bộ sưu tập số và quyền sử dụng
 •  Biên mục tài liệu
 •  Quản lý quyền đọc, quyền download/upload tài liệu
 •  Quản lý work flow
 •  Quản lý người dùng / nhóm người dùng

Đối tác