Giải pháp

Smart Learning Kit (SLK): là giải pháp tin học toàn vẹn cho các trường đại học, cao đẳng, trung học. SKL cung cấp đầy đủ các dịch vụ như cổng thông tin (portal), thư viện vật lý, thư viện số, công cụ học trực tuyến, thi trực tuyến, đăng ký học phần/tín chỉ và thời khóa biểu, quản lý phòng đào tạo và xem điểm, quản lý giảng viên và lịch làm việc, v…v…

sCampus: là giải pháp quản lý trường học dùng thẻ thông minh. Giảng viên/sinh viên/học sinh chỉ dùng một thẻ thông minh duy nhất cho tất cả các ứng dụng, dịch vụ dùng thẻ như: thẻ sinh viên (chứng thực), thẻ thư viện (ra vào thư viện và mượn sách), thẻ ra vào (ra vào phòng thí nghiệm/ký túc xá/các phòng chức năng), thẻ mua sắm (mua sắm ở canteen/quầy hàng/phòng internet/phòng in ấn, photocopy, v…v..), thẻ thanh toán (gửi/rút tiền, đóng học phí), v…v… Ngoài ra trên thẻ có thể mở rộng cho các ứng dụng khác bên ngoài trường đại học như: thẻ khám bệnh, thẻ bảo hiểm, thẻ xe buýt, thẻ giữ xe, thẻ khách hàng, thẻ mua sắm, v…v…

Đối tác