Trang chủBan lãnh đạoQuách Văn Hiển

Quách Văn Hiển

Phát triển Kinh doanh

Kỹ sư Công nghệ Thông tin

 Ông Quách Văn Hiển là kỹ sư công nghệ thông tin, là một trong những người sáng lập công ty Vietcore, một công ty đi đầu các ứng dụng mới và công nghệ với hơn 130 kỹ sư và nghiên cứu phát triển. Ông Hiển đem đến SmartWord 10 năm kinh nghiệm quản lý dự án thông tin và truyền thông. Việc nắm giữ vai trò giám đốc phát triển kinh doanh chính là phần cốt lõi của tất cả lĩnh vực kinh doanh của công ty.

Đối tác