Lê Phi Hùng

Trưởng dự án (Công nghệ phần mềm)

Thạc sĩ Khoa học Máy tính

 

Lê Phi Hùng, Thạc sĩ ngành Toán trường ĐH Sư phạm và ngành Khoa học Máy tính trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên. Ông Hùng đang là phó khoa Công nghệ Thông tin trường ĐH Nông Lâm, đồng thời là trưởng dự án cung cấp các giải pháp tin học cho doanh nghiệp.

Đối tác