Trang chủBan lãnh đạoBùi Trần Quang Vũ

Bùi Trần Quang Vũ

Giám đốc Kỹ thuật

Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Ông Bùi Trần Quang Vũ tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Máy Tính, trường ĐH Công nghệ Thông Tin, cử nhân Khoa học Toán trường Đh Sư phạm TPHCM. Ông Vũ có 20 năm kinh nghiệm trong lãnh vực Công nghệ Thông tin.

Ông Vũ chịu trách nhiệm những dự án cung cấp các giải pháp tin học cho chính phủ điện tử và giáo dục điện tử.

Đối tác