Trang chủBan lãnh đạoNguyễn Thị Thanh Thủy

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giám đốc Điều hành

Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Công nghệ Thông tin tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh và nhận bằng thạc sĩ Khoa học máy tính tại Viện Công nghệ Á Châu (AIT), Thái Lan năm 2008. Bà đã có hơn 10 năm nghiên cứu, phát triển và giảng dạy; 9 năm quản lý Công nghệ Thông tin, đặc biệt là các dự án phi chính phủ.

Tại Smart World, bà chịu trách nhiệm điều hành chung và chuyên sâu những dự án cung cấp các giải pháp tin học trong Chính phủ Điện tử, Giáo dục Điện tử trên nền tảng mã nguồn mở, lập trình trên thẻ thông minh và các giải pháp thanh toán.

Đối tác