Trang chủBan lãnh đạo

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giám đốc Điều hành

Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Xem tiếp...
 

Bùi Trần Quang Vũ

Giám đốc Kỹ thuật

Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Xem tiếp...
 

Quách Văn Hiển

Phát triển Kinh doanh

Kỹ sư Công nghệ Thông tin

Xem tiếp...
 

 

Lê Tất Hải

Chuyên gia tư vấn giải pháp

Kỹ sư Điều khiển Tự động

Cử nhân Khoa học Máy tính

Xem tiếp...
 

Nguyễn Đức Thành

Trưởng phòng R&D

Tiến sĩ Khoa học Máy tính

Xem tiếp...
 

Lê Phi Hùng

Trưởng dự án (Công nghệ phần mềm)

Thạc sĩ Khoa học Máy tính

Xem tiếp...
 

Đối tác